Aktivní Telemarketing

Naším cílem není poskytovat jen systém pro volání, ale obsáhnout celý proces obsluhy navolaného zákazníka a jeho produktů. U jednoho zákazníka dokážeme bez problémů zařídit prodej i velmi složitých produktů a tyto prodeje následně zpracovat v modulu Objednávky. Každá vzniklá objednávka má svůj stav, objednávky je možné dělit podle produktů, dokážeme k nim generovat smlouvy či faktury v PDF, předávat k odeslání přepravní službám a vyhodnocovat celkovou úspěšnost až po doručení a platbu.

Nejobvyklejší schémata použití našeho systému jsou tyto:

  • prodej partnerských produktů s předáním výsledků do partnerského systému
  • prodej partnerských produktů s kompletní péčí o zákazníka až po podpis smlouvy / aktivaci služby
  • prodej vlastních produktů s předáním do interního CRM a následných cross-sell kampaní
  • navolávání souhlasů s kontaktováním
  • vymáhání pohledávek

 

Nejobvyklejší schémata použití

  • prodej partnerských produktů s předáním výsledků do partnerského systému
  • prodej partnerských produktů s kompletní péčí o zákazníka až po podpis smlouvy / aktivaci služby
  • prodej vlastních produktů s předáním do interního CRM a následných cross-sell kampaní
  • navolávání souhlasů s kontaktováním
  • vymáhání pohledávek

Navolávání schůzek

Navolávání schůzek obchodním zástupcům je další z typických módů použití, v kterých náš systém vyniká komplexním zpracováním celého procesu. Základem je samozřejmě navolání schůzky operátorem pro obchodního zástupce. Abychom usnadnili práci a minimalizovali přejezdy, dokážeme volat nejen podle adres, ale i podle GSP souřadnic. Operátor pak vidí, kteří z obchodních zástupců jsou pro danou schůzku nejblíže a může pak snadno zvolit nejvhodnějšího či dohodnout jiný termín. Obchodní zástupci mají k dispozici vlastní aplikaci, v které přijímají schůzky a vyplňují jejich výsledky. Samozřejmé jsou také automatizované úlohy pro upozornění na blížící se schůzku např. přes SMS.

Dotazníky a ANKETY

Volání dotazníků a anket je další velkou oblastí odchozích hovorů. Náš systém dokáže jednoduše uživatelsky definovat jednotlivé dotazníky a to i včetně dotazníků strukturovaných. Na základě vyplněných odpovědí je pak možné navolané kontakty třídit a rovnou pomocí automatizovaných úloh zařazovat do dalších kampaní. Typickým využitím anketních modulů je vytváření báze pro aktivní prodej dalších produktů.

Zákaznické centrum

V příchozím směru komunikace dokážeme zpracovat všechny běžné komunikační kanály a přiřadit je ke zpracování operátorům .